یکشنبه, 12 مهر 1394
همایش توجیهی دانشجویان ورودی جدید- اردوگاه بین المللی شهید رجائی
همایش توجیهی دانشجویان ورودی جدید- اردوگاه بین المللی شهید رجائی
محوطه دانشکده هنر
کارگاه عمومی مهندسی برق
کارگاه طراحی
مرکز رایانه
سومین سمپوزیوم دفاع مقدس- تندیس شهید بروجردی، اثر استاد قره باغی
سومین سمپوزیوم دفاع مقدس- تندیس شهید کاظمی، اثر استاد نجیبی