دوشنبه, 12 مرداد 1394
آزمایشگاه فیزیک 1
آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید و ریاست سابق دانشگاه
رصد خانه دانشکده علوم پایه

15 شهریور ماه، آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 / جهت کسب اطلاعات بیشتر به تقویم تحصیلی مراجعه نمایید