چهارشنبه, 11 آذر 1394
حضور حجت الاسلام و المسلمین -نماینده محترم شهرستان نیشابور در مجلس شورای اسلامی- در دانشگاه نیشابور
آزمایشگاه زبان انگلیسی
کتابخانه مرکزی
کارگاه آموزشی نقاشی، بزرگداشت خیام- بهار 94
کارگاه آموزشی ارتباط تصویری، هفته گرافیک- بهار 93
دانشکده هنر